ANNA

FINK

CapCut

Další možnosti Titulkování videí Zde jsem objevila další stránku, která podporuje text to speech v češtině. https://texttospeech.io/